Obsah

O KOMUNIKACI SE STROMY                                                                11

    Co je to komunikace se stromy                                                        11

  Komunikační roviny                                                                            12

    Komunikovat se stromy může každý                                              16

O STROMECH Z POHLEDU KOMUNIKACE                                         20

    Hmotná rovina stromů                                                                       20

    Energetická rovina stromů                                                                20

    Informační pole stromů                                                                    22

    Duchovní rovina a stromová „království“                                        25

    Stromové bytosti                                                                                28

O TERAPII SE STROMY                                                                          31

    Působení stromů                                                                                32

    Terapie na fyzické rovině                                                                  33

    Terapie na energetické rovině                                                          34

    Terapie na duševně-citové rovině                                                    36

    Terapie na duševně-mentální rovině                                               38

PODROBNÝ NÁVOD                                                                               41

    I. Příprava na komunikaci                                                                 41

    1. Výběr místa                                                                                    42

    2. Výběr stromů                                                                                 43

    3. Příprava sama sebe                                                                      44

    6. První dojem                                                                                    45

    5. Pozdrav                                                                                           46

    6. První dárek                                                                                     48

  II. Komunikace se stromy a stromovými bytostmi                        48

    7. Zahájení komunikace prostřednictvím fyzického kontaktu   50

    8. Otázky                                                                                            51

    9. Záznamy                                                                                        72

    10. Poděkování                                                                                  74

    11. Odchod                                                                                         74

    12. Střídání stromů – poslední krok                                               75

  III. Důležité upozornění                                                                       75

    S čím zacházíme                                                                               77

    S čím se můžete setkat                                                                    78

UKÁZKY Z PRVNÍCH LEKCÍ ZAČÍNAJÍCÍCH „KOMUNIKÁTORŮ“            83

1. ukázka z první lekce základního kurzu – Marcela (47 let)          84

2. ukázka ze základního kurzu – Petra (49 let)                                  89

              3. ukázka z práce ve dvojici – Ivča a Lukáš (38 let)                          92

      4. ukázka z celého základního kurzu – Hanka (52 let)                   100

PŘÍBĚHY Z TERAPIÍ SE STROMY                                                                112

    Když jsem hledal pomoc…                                                                       112

    O příbězích                                                                                                 115

    Příběhy z energetických terapeutických setkání                                  118

        Tis, můj kamarád a přítel v nouzi                                                        118

        Katalpa a ženská iniciace                                                                    121

        Modřín, nositel osobního uvědomění                                                125

        Jedle, která mě dojala                                                                          128

    Příběhy z mentálních terapeutických setkání                                      132

        Topol černý a bezstarostnost                                                             132

        Líska a mnohaleté zázemí                                                                  134

        Modříny, strážci dětství                                                                        138

        Jasan bez masky                                                                                  141

        Buk, můj učitel                                                                                       144

    Příběhy z terapeutických duchovních setkání                                      146

        Vrba, léčitelka smutku                                                                          147

        Javor a osobní síla                                                                                152

        Lípa u našeho domu                                                                             156

        Osika a vize dávných vzpomínek                                                        161

        Příběhy se stromovými bytostmi                                                        165

        Jeřabina, mladá jeřabinka                                                                   165

        Smrk a léčivá bytost                                                                              171

    Příběhy rozmluv s bytostmi, které žily lidským životem                      174

        Jasan a smutný knížepán                                                                    175

        Borovice a upracovaný muž                                                                 176

        Trnovník akát a muž pevného přesvědčení                                       179

        Ořech, jako syn a otec                                                                           183

    Další zajímavé příběhy                                                                              186

        Hrušně na zahradě                                                                                186

        Švestka záměru                                                                                     188

    Příběhy poselství od stromů pro lidský druh                                         191

        Poselství dubu                                                                                       191

        Smrky a stížnost Matky Země                                                             192

Informační pole stromů

    

    Existuje zmínka, že stromy byly kdysi na Zemi Knihovnou moudrosti. Že stromy disponovaly mnohým tajemstvím, pozemským i nadpozemským, a uchovávaly záznamy, ve kterých si lidé mohli „číst“. Prostřednictvím mimosmyslového vnímání k těmto záznamům měli přístup a byli informováni doslova o všem, co bylo k jejich životu potřebné.

    Tyto stromy měly jak rodovou paměť, mohly tedy generačně zprostředkovat životy a příběhy svých předků, tak i schopnost předat lidem různá učení. Učení, která se týkala duchovních nauk, ale i obyčejných rad pro všední lidské počínání. Staly se tak různorodým potřebným zdrojem informací, staly se jim ochránci i důvěrníky, léčiteli, radostnými společníky i duchovními průvodci.

    Dobrou zprávou je, že stromy těmito zdroji být nepřestaly. Možná dnes nedisponují tak silným energetickým polem jako v minulosti a nedožívají se kvůli lidskému zásahu tak vysokého věku, ale prakticky se nijak víc nezměnily. To jenom my, lidé, jsme tak nějak pozapomněli.

    Stromy jsou stále místem a zdrojem podnětných sdělení, která jejich informační pole nabízí. Ať jde o informace konkrétního stromu, nebo informace z okolí. Dokonce umí zprostředkovat vědění, které není ovlivněno časem a ani prostorem. Nechci předbíhat, ale vím, že kdo se komunikací se stromy začne zabývat, může se s těmito skutečnostmi setkat již v počátcích.

    První měsíce komunikace se stromy však nejčastěji přicházejí informace, které se týkají nás lidí nebo blízkého prostředí. Stromy rády vypravují o svém úkolu v okolí, zvláště proto, že o jejich práci vůbec nevíme. Rádi se pochlubí svou činorodou náplní. Jeden vzrostlý javor, který stál v temné uličce na okraji jednoho sídliště, nám sděloval, že se snaží oslabovat zlé myšlenky lidí, kteří by v takto zapomenutém místě mohli činit nekalé věci. Jiný strom na tramvajové zastávce přímo v centru města mi „promítal“ vidění, jak zlepšuje náladu lidí, kteří tu každé ráno procházejí do práce. S přáteli máme jeden oblíbený dub na travnaté ploše uprostřed areálu starých činžovních domů.


22

    Tento strom je snad archivem všech událostí, které se v jeho blízkosti udály. Má stovky příběhů z lidského světa, které nám promítá jako v kině. Kamkoliv položíme ruku na jeho kmen, jakoby z jeho knihovny vytáhneme CD a vyvstane film, který se nám promítá v mysli nebo přímo před námi jako na filmovém plátně. Vídáme příběhy lidí, kteří tu žili, jejich osudy a máme zprostředkované i jejich city, pocity a myšlenky. Mnoho jich je úsměvných, mnoho smutných a mnoho pozoruhodných.

    Stromy toho vědí velmi mnoho o lidském světě prostřednictvím jejich bytostné přítomnosti v našem okolí a vzduchu, který sdílíme. O počínání lidí jsou dobře informovány a dalo by se říci, že i lépe než my sami. Jsou klidnými společníky, kteří vše absorbují, naše jednání, myšlenky i to, jak si vedeme z lidského i duchovního pohledu. Proto se také může stát, že první informace ze strany stromů mohou být právě z lidského světa a týkat se právě i vás.

 

 

Stromy nám zřetelně zrcadlí

naše životní postoje.

 

 
 

    Bytosti stromů žijí trvale v přítomném okamžiku, a jak jsem se již zmínil, snaží se vše, co je v jejich dosahu, harmonizovat do vitální podoby, která odpovídá zdravé podstatě. A když v jejich přítomnosti stojí člověk, který má problémy, jejich „biopole“ to vyčte a jakýmkoliv možným harmonizačním způsobem se do něho snaží zasáhnout. V případě informačního pole nám potřebné informace sdělují prostřednictvím myšlení nebo obrazů, které zapadají do našich vlastních příběhů. V kapitole příběhů mentálních terapií se stromy několik takových, které jsou výsledkem této přímé stromové komunikace, uvádím. I v návodu, jak komunikovat se stromy, naleznete otázky na mentální rovinu, která poukazuje na možnosti vzájemné mentální rozpravy, a dozvíte se, k čemu všemu na mentální rovině může vlastně docházet.

23

 

Podrobný návod

 

1. Výběr místa

    První, čím se zabývejte, je výběr místa. Zde budete s komunikací začínat. Najděte si les, park, cestu nebo zahradu; místo, které se vám líbí a nabízí více než pět druhů stromů. Může to být místo v blízkosti vašeho bydliště, kam rádi chodíte na procházky, nebo kdekoliv v přírodě, kde je vám dobře. Časem, až budete zběhlí v komunikaci se stromy, zjistíte, jak jsou najednou vaše procházky nebo pobyty obohaceny o další nové společníky. Celý
prostor bude o poznání „živější“.

    Při výběru místa se také můžete rozhodnout mezi prací se stromy v lese, nebo v městských částech. Je v tom určitý rozdíl. Pokud budete pracovat v lese, můžete více těžit z energetických zdrojů, které tu jsou výraznější. Stromy zde žijí pospolu, jsou plní zájmu o své příbuzné a jejich celkový energetický i duchovní vliv je znásobený. S lidskými příběhy však nemají tak bohaté zkušenosti jako stromy v blízkosti měst. Les jako celek vás přeladí do svého energetického i duchovního vlivu, ale komunikace, tak jak ji všeobecně známe z lidského světa, bude v tomto ohledu omezenější. V lese se lépe pracuje s vnímáním energií, bývá vřelejší a hravější, plná dalších bytůstek, ale komunikace zde bude spíše neosobní.

    Ve městě a parcích se budete u stromů setkávat více s jejich soukromím i s větším porozuměním. Častěji se u nich objevují vjemy lidské povahy, a proto částečně půjde i o jiný druh komunikace. Bude se jednat o osobnější konverzaci mezi vámi a stromem a také vám bude lépe zprostředkována „řeč“, která je bližší lidskému chápání. Práce s nimi vám bude připadat jednodušší. Stromy v blízkosti většího počtu lidí mají energii spíše staženou dovnitř, chrání se. Ale jejich prostor má více zkušeností s lidským vyzařováním, s naším působením v životě i s osobní povahou každého z nás. Častokrát jsou to právě lidé v okolí, kteří jsou centrem zájmu a aktivit stromů. Stromy (bytosti stromů) se v tomto směru vyvíjejí a zároveň se o nás lidi do určité míry i starají, přestože třeba spíme anebo kolem nich třeba jen procházíme. Stromy v blízkosti lidí obvykle poskytují více informací a rad pro život než stromy v lesích. Komunikace bude snazší, ale z vnějšího okolí můžete být více rozptylováni.

    Pro nácvik prvních komunikací je také vhodné vybírat místa, která nejsou zatížena těžkými historickými událostmi. Už při první práci byste totiž mohli zaznamenávat smutné nebo jiné nepříjemné vlivy. Např. ukázka z kurzu – Ivča a Lukáš, která v knize následuje po tomto návodu. Vybírejte si místa, která vám už na první dojem připadají velmi příjemná nebo alespoň neutrální.

    Své místo pro komunikaci můžete rovněž vybírat podle energetického vlivu, který daná oblast má. Někdy vnímáme Matku Zemi díky určitému druhu nerostného podloží silněji a výrazněji. Vy, kteří zemské energie cítíte, se můžete rozhodovat a vybírat si i podle těchto dojmů.

 

41

 

Otázky – hmotná rovina

    Dobrý začátek je přijít ke stromu, dotknout se jej, a tak si o něm prostřednictvím fyzického dotyku udělat „druhý“ dojem. Strom je vodivý a poskytuje nám bohatou škálu vjemů; dotyk s ním nás propojuje s živou energií, které jsme v našem umělém světě poněkud odvykli. Jde o zkušenost, kdy opět potřebujeme zažít, že vodivé vydává a poskytuje informace. A to doslova i mentální a duchovní. Na živé se lze napojit a vnímat lépe než cokoli jiného – umělého.

    Fyzický kontakt je pro nácvik komunikace doslova nutnost, bez které se ani v dalších začátečnických fázích neobejdeme. A začneme hned tím nejjednodušším.


1. otázka na kůru


    Pohybujte se dlaní po kůře a vyslovte v duchu nebo nahlas, jaká je.

Je kůra hrubá, drsná, jemná, hladká…?

 

Příklady:

    Platan měl pevnou, ale hladkou kůru.

    Túje měla velmi měkkou kůru.

    Kůra osiky mě řezala do prstů.

    Habr měl kůru jako jemný smirkový papír.

 

2. otázka na kmen


    Mírně zatlačte na kmen a vyslovte, jaký je. Jak ho vnímáte.

Je pevný, tvrdý, pružný, silný…?

 

Příklady:

    Buk byl tvrdý jako skála.

    Habr měl velice pevný a zároveň houževnatý kmen.

    Jeřabina byla vlhká a pevná.

    Kmen jabloně působil silným, ale i jemným dojmem.

    Tis měl pevný kmen, ale kůra byla na dotek jemná, až sametová.

 

53

. . .

 

5. otázka na vnímání energie ve vašich rukách

 

    Pociťujete, že vstupuje nějaká energie do vašich rukou? Děje se něco s vaší dlaní?

 

Příklady:

    Od katalpy jsem cítila horkost v rukách.

    Cítila jsem, jak mi něco vstupuje do dlaně, ale zastavilo se to v zápěstí.

    Ze smrku mi vstupovala nějaká silná energie až po lokty.

    Jako by mě v prstech píchaly jehličky.

    Energie borovice mi prostupovala do rukou a smývala mi z nich

    „neviditelnou špínu“.

    Díky energii stromu se moje ruce zjemnily.

    Měl jsem položenou ruku na jasanu a moje ruka se stala pevnější,

    jako by byla z ocele.

    Cítím, jak se mé ruce očišťují. Něco z nich odešlo.

    Již při prvním dotyku – poškrábání jsem cítila, jako by nějaká energie

    vytryskla přímo do mé dlaně a já se najednou cítila velice příjemně.

56

. . .

 

Otázky – city a emoce

    Kromě čistě fyzických a energetických poznatků se před námi otevírá rovina citů a emocí. Komunikujeme i prostřednictvím citů, které odhalují a zaznamenávají energetickou barevnost. Každý druh stromu, jeho bytost nebo jeho duchovní vliv mají frekvenčně jiné vyzařování. Při komunikaci s nimi to na sobě můžeme pociťovat a doslova zažívat.

    Jde o rovinu, která se týká i dalších úrovní naší bytosti. Můžeme cítit propojení, souznění, harmonii, lásku apod. Až na úrovni duše. Bohatost našich citů se může projevit právě při komunikaci se stromy. Kdy zažijete desítky, možná stovky různých pocitů, které jste v životě třeba ještě nepoznali, vaše nitro – duše si je ale může pamatovat a znát. Pro mnoho lidí, stejně jako pro mě, jde o velmi důležitou stránku lidské psychiky, kvůli které se stromy vlastně komunikujeme.

 

8. otázka na celkové citové rozpoložení

    

    Jednoduše řečeno, jak se cítíte u stromu?

 

Příklady:
    K borovici jsem cítila lásku, jako k partnerovi.
    U břízy se cítím jako doma u babičky.
    Líska mě rozradostněla. Připomněla mi něco, co jsem již kdysi dávno
    prožila.
    U kaštanu jsme se cítili bezstarostně jako děti pod ochranou svého dědy.
    U lípy jsem měla pocit opravdového domova.
    Borovice mi dala zažít pocit bezpodmínečné lásky, úcty a přijetí.
    Lípa mě obklopila mírem, který vycházel z její aury.
    Třebaže byl buk obrovský, cítím od něho přívaly jemnosti.

 

61

 

. . .

19. otázka – oblíbený strom

   

    Který strom byste chtěli navštěvovat častěji? A proč?

 

Příklady:
    Potřebuji navštěvovat často tis, který mi dobíjí vyčerpanou „solární“
    energii.
    Buk mě velmi dobře zná a pokaždé mi poradí.
    K borovici potřebuji chodit často, protože se krásně stará o mou éterickou
    čistotu.
    Rád navštěvuji třešeň, protože mě učí rodinné pohodě. Umí mi
    připomenout, jak odložit pracovní povinnosti a více se radovat.
    V přítomnosti modřínu cítím nadčasový klid.
    Každé setkání s katalpami mi připraví další skvělou lekci na téma ženství.
    Kontakt, mentální či fyzický, s mou milovanou borovicí má pro mne vždy
    velký význam.
    Lípy se ke mně chovají jako opravdové přítelkyně.
    Platan mě zasvěcuje do mužství. Odhaluje tajemství, která náleží mužům
    a pro něž už asi neexistují
dochované záznamy.

71

 

Příběhy se stromovými bytostmi

 
 

Jeřabina

     Mladá jeřabinka

   Dotkl jsem se vzrůstem malé jeřabiny a první silný vjem, který mi přišel, bylo, jak je vlhká a extrémně pevná. Byl to pro mě výrazný poznatek, který tak běžně pod dlaní u stromů nezaznamenávám. Tušil jsem novou zkušenost a jako by mě něco nutilo být bdělejší než obvykle.

    Abych se lépe uvolnil a mohl se dostatečně soustředit na další zprávy, posadil jsem se před ni do trávy, objal kmen dlaněmi a zavřel oči. Během následujících vteřin jsem rozpoznával ženskou energii a brzy jsem poznal, že jde přímo o ženského stromového ducha. Byl ale velmi mladý a už na první kontakt nějakým způsobem výrazný. Chvilku po prvním dotyku jsem ji vnímal jako malou princeznu. Přestože jeřabina v tomto lese patřila mezi nejmenší stromy, vzrůstem mohla mít 7–8 metrů, zaregistroval jsem, jak je i tak vděčná, a že je dokonce až mladistvě pyšná na svou existenci.

    Připadalo mi to úsměvně milé, ale z toho mě vytrhlo nové zjištění. Všiml jsem si, že tahle malá jeřabinová bytůstka je už víc přítomná v naší komunikaci, než jsem tušil. Ona mě už také pozorovala a vypadalo to, jako bychom se na sebe dívali přes okno. Byla také překvapená, ale mnohem rychleji se vším vyrozuměná. Byla pozorná vůči mému hmotnému zevnějšku, vůči mým myšlenkám, mým pocitům i zájmu o ni.

    A rovnou mi říká: „Nevadí, že jsem tu nejmenší, mám tolik činností a zájmů, a v plánu je tolik velkých věcí, které je třeba dělat, že už teď jsem veliká a zaplněná. Tento tvůj pohled o ničem nevypovídá. Jsem už nějakou dobu spokojená, už od doby, co jsem se tu ocitla.“

    Říkala to, jako by znala mé povrchní smýšlení o její velikosti. Trochu jsem se zastyděl a můj pohled na její fyzickou velikost zmizel. A ona zatím pokračovala. Sdělila mi, že se jí líbí, že jsem k ní přišel… Tak mnou byla zaujatá, že si mě chtěla ihned obejmout bílým závojem a přitáhnout k sobě.

    V tu chvíli jsem znejistěl, neboť celé to kontaktování bylo na mě až příliš rychlé. Ještě se mi nestalo, aby se mnou stromová bytost tak rychle navázala kontakt, a tak rychle se mi otevřela. A zároveň mě pobídla udělat něco, s čím jsem se doposud nesetkal. Všimla si toho ve svém nevinném, ale přímém jednání a přestala tlačit. Přesto byla ráda, že se setkala s někým, kdo jí věnuje pozornost. A opět, jelikož znala mé myšlenky, kvapně reagovala: „Abych tě odrušila od okolí. Abych tě odrušila od tvých myšlenek a okolních vlivů, které ti brání vidět mě a můj svět.“

    Chtěla, abych byl ve větší bdělosti a pozornosti vůči tomu, co mi chtěla ukázat. Chtěla mě ochránit před mými myšlenkami a vtáhnout do prostoru stromu, který obývala. Chtěla, abych viděl, jak je její svět velký a krásný. Už jsem věděl, že mi ho chce představit. Všechno jsem to najednou věděl, protože se naše myšlenky prolnuly. Jako kdybych vlil vodu do vody.

    Já se však stále nemohl srovnat. Zhluboka jsem dýchal, nasával vlhký vzduch, promnul si obličej a chvilku pozoroval okolní les. Uvědomil si, že se ta bytost ke mně chová čistě. Zářila nějakým duchovním bohatstvím, jako kdyby sama byla božskou bytostí. A ona mi nyní úplně až posvěceným způsobem chce ukázat, jak je ten její svět bohatý. Ještě nikdy jsem toto nepodstoupil. Nechat se zahalit bílým šátkem a někde se ztratit. Vzpomněl jsem si na své začátky, jak jsem s komunikací začínal. Kapku po kapce jsem se všemu postupně otevíral a vše v mysli zpracoval. A nikdy se mi tak nic nestalo. Býval jsem pohlcený duchovním vlivem stromů i rozpravami jejich bytostí. Vždy jsem ale o okolí věděl. Nyní bych však nemusel mít pod kontrolou už absolutně nic. Tak daleko jsem se ještě nikdy nedostal.

    Jsem s ní, držím ji přes kmen a vstupuji do neznáma. Prokážu slepou odvahu a nechávám na sebe padnout její bílý závoj. Jde to a začínám být opravdu odpoutáván od všemožných rušivých elementů. Všechno to mizí, venkovní krajina se ztrácí, mé myšlenky se vytratily a vstupuji do nového světa.

    Prošel jsem nějakou clonou a objevil se v červenooranžovém prostoru. Ocitl jsem se v poměrně rozlehlé místnosti s všudypřítomnou sálající barvou ohně. Ale nic víc. Nic a nikoho jiného jsem tam neviděl. Pouze velikou červenooranžovou kouli, která byla přede mnou. Jen stěží ji obejdu. Měl jsem trochu divný pocit, vše to na mě působilo, jako kdybych se objevil v nějakém podzemním pekle. Nebylo to děsivé, protože jsem zároveň cítil, jako kdyby tomu místu vládla boží přítomnost. Jako kdyby šlo o sklepení božského zámku. A do toho vidím a cítím svou milou vřelou průvodkyni.

    A ona mi sděluje: „Podívej, tady“, a myslela tím místo někde u nadzemní části kořenů. A znova opakuje: „Podívej, odtud to všechno vychází.“ Jako by šlo o nějaký zdroj, vypadalo to jako láva, která napájí celý strom. Říkala mi to s takovým nadšením a zanícením a znělo to, jako kdyby tím byla sama překvapivě okouzlena.

    V duchu jsem si říkal, hm, to je zajímavé, to je to, co jsi mi chtěla ukázat? Očekával jsem něco velkolepého, ale snažil jsem se nebýt neomalený a zřekl se připomínek. Ona viděla reakci mé mysli, ale pokračovala: „Odtud je vše kolem mne napájené a jde dál do celého prostoru.“ A ukazovala nahoru ke koruně jako do nebes. A dál až zaníceně opakuje: „Tady je ten zdroj.“

    Víc jsem se tedy zahleděl na tu kouli a postupně pronikal dál do jejích tajů. Koule se začala zvětšovat, až byla obrovská. Vládla neuvěřitelnou silou a mocí. Byla mocí, jako sto koní, která kolovala a rozlévala se do každého milimetru stromu. Mladá ženská bytost, které bych hádal fázi dospívání, si ke mně přisedla a přiblížila svou hlavu k mé. Náš zrak společně hleděl do hloubky té ohňové lávy, až jsme pronikli k jejímu samotnému nitru. Oba jsme pozorovali zdroj života.

    Bylo to nepopsatelně zvláštní. Ten zdroj byl zdrojem sama sebe. Neměl žádnou jistotu, a přesto existoval. Nebylo jiného zdroje, který by ho spouštěl nebo odkud by vycházel. Musel mít živiny, muselo být semínko stromu, muselo být slunce a vzduch. Ale ve výsledku to byla ta prvotní zhmotnělá substance, díky které strom existoval.

    Bytost ve stromě se k tomu zdroji upínala podobně jako člověk ke svému finančnímu zdroji. Ona si uvědomovala, že bez něj by nebylo jí a jejího zázemí. Byla ve svém domě, který spravovala, a oslavovala život, díky němuž strom a ona rostly a mohly žít. Pochopil jsem, že mi ukazuje místo, odkud má všechno. Odtud je kmen napájený a vše jde do celého jejího království. A do toho mi říká: „To jsou mé poklady, to napojení na zem, odtud ten zdroj, díky kterému tady mohu být, krásně existovat.“

    Vyprávěla mi, že když se tu ocitla, všechno to tu začala sama prozkoumávat. Sama mi říkala, že neví, jak se to všechno stalo, ale že to pro ni zařídil On. Vyprávěla mi, že neví, jak to dostala, jak si to zasloužila, ale cítí se tím nesmírně poctěná. Byla překvapená, neboť si nepamatovala, že by se o něco podobného někdy dříve starala. Sdělila mi, že nevěděla, jak to tu zvládne. Nechápala, jak ji může pověřit něčím, s čím doposud neměla žádné zkušenosti. Ale když se tady začala orientovat a pracovat tu, sama byla překvapená, jak jí všechno jde a jak vše zvládá řídit. Ona sama byla v úžasu. Byla překvapená tím, že On věděl, že to zvládne. A musel vědět, jak to tu bude milovat.

Já sám jsem byl v úžasu spolu s ní a dojatý ze všeho, co jsem viděl, cítil a poznal. Třebaže mi toho zatím neukázala víc. Neměl jsem slov. A ještě až nenasytně pokračuje a stále dokola opakuje: „Z tohoto bodu já rostu nahoru, ale z tohoto bodu odtud to mám, odtud mi dávají život. Vidíš, jaký já mám klenot?“ A dál říká: „Já mám v plánu růst a rozpínat se.“ Pak mi zaměří pohled výš na kmen a ona pokračuje: „Podívej, tady jsem taky, sáhni si.“ Zvedám ruce a pokládám je výš na kmen. „Tohle jsem dostala do péče.“ Říká, že může i odpočívat, ale že se stále něco děje, stále něco dělá, je tím zaměstnaná, ale přesto se to děje všechno prakticky samo. „A teď jsem ti ukázala, jaké to mám.“

    Věděla, že už musím jít, a dál nepokračovala. Nečekala na mé přitakávání nebo nějaké potvrzení a ani se nevychloubala. Byla jak čistá přítomnost, která jen radostně poukazuje na svou existenci. Pochlubila se mi nevinně a upřímně.

    Nedostávalo se mi slov a v dojetí jsem jí řekl: „Jeřabinko, já ti přeji, ať se ti daří, přeji ti mír od tohoto místa, kde rosteš, žehnám ti a moc si přeji, ať to tvé královstvíčko vzkvétá. Určitě bychom si povídali víc, ale mě to teď opravdu stačí. Děkuji ti.“

    V průběhu jejího vyjadřování jsem pozoroval, jak svědomitě o všechno pečuje. Jak je na tyto dary napojená a důvěřuje jim. Je jim oddaná a zároveň je respektuje. Bylo to fascinující. Už dávno jsem se nesetkal s takovou pokorou, vděčností, radostí a oslavou všeho, co v jejím životě existovalo. Muselo jít o boží svět, jinak si to neumím vysvětlit.

    Až doma, při psaní těchto řádků, jsem si uvědomil, kolik času jsem jí ještě mohl věnovat. A jakým darem mě obdarovala a co to znamená i pro můj přístup k životu. Jak mohu být vděčný za vše, co mám, a jak mám se vším ve svém životě nakládat. A jakou opravdovou podstatu má lidský život, když i tak malý a nevýrazný strom žije tak kouzelným požehnaným životem.

Příběhy z mentálních terapeutických setkání

 

Jasan

    Jasan bez masky – příběh Lenky

   Tento strom se na mě mnohokrát opakovaně díval, když jsem na tomto místě trávila dovolené. Pamatuji si, že na jeho vrcholku jednou seděli ptáci, kteří mě to léto provázeli a loučili se se mnou společně s jasanem. Nemohla jsem se u něho nezastavit.

    První informace, kterou jsem od něj zachytila, zněla, že je poctěn z mé návštěvy, jelikož cítí, jaká je mi zima. Pršelo, podnebí bylo chladné a já jsem se opravdu trochu chvěla. Ihned mi poslal teplo, které jsem cítila spíše uvnitř než po těle. Ještě než jsem se opřela o jeho kmen, jasan mi sdělil, že je stromem jistoty a že mi může nabídnout tento pocit. Stála jsem opřená zády k němu a cítila neuvěřitelnou úlevu. Vzdychala jsem blahem, které mě tak naplňovalo, že bych se tady v dešti nechala ukolébat do hlubokého spánku. Pociťovala jsem též velký klid a jeho práci s mými myšlenkami. Opět se mi potvrdilo, že jasan pracuje na úrovni sedmé a osmé čakry, kam mi strom posílal zvláštní světlo. Uvědomila jsem si jeho kvality: stabilitu, jistotu a jasnost. Poslední kvalitou tak tento nádherný strom dělal čest svému jménu.

    Nebývá to u mě při komunikaci se stromy zvykem, ale v tomto případě jsem jasanu položila otázku, zda mi chce něco sdělit. Nějak jsem to z něho cítila. A on odpověděl, že skutečně ano.

    Sdělil mi, že vidí mou moudrost a krásu, ale zároveň i moji strategii, kterou používám, abych obě kvality skryla, protože se za ně stále stydím. Musím přiznat, že jeho slova ťala do živého a já jsem s překvapením zjistila, s jakou otevřeností a intimitou se mnou jasan hovoří. Ten pokračoval dále: „Ukazuješ jenom zčásti, kdo jsi. Tvoje masky někdy působí tragikomicky. Už je nepotřebuješ.“ A jeho monolog nekončil. Zeptal se mě, proč si je lidé vyrábějí. Vždyť stromy je nepotřebují. I lidem by bylo bez nich lépe. Hyzdí obličej a deformují jeho rysy. Jsou tak těžké, že je ani nemůžeme unést. A někdy zapomeneme, že jsme si je vzali, a umíráme v nepřirozeném úsměvu naší masky. 

    Jeho slova útočila přímo na mou bytost. Řekl mi, že už je od nějaké doby sundávám. A tázal se, proč jsem se ještě nerozhodla a neudělala to definitivně. Mohu je prý nosit jen tak pro radost nebo vědomě. Také mi nekompromisně sdělil, ať tolik nepřemýšlím, protože mě to vyčerpává. Moje věčná snaha pochopit vše a všechny není přirozená. Jasan mi připomněl, že jsem přírodní bytost. „Zakořeň se do země a uvidíš, že všechno ostatní poroste a bude se dít samo.“ Vedl mě k tomu, ať pečuji o své tělo. Na závěr svého povídání, které jsem nijak nepřerušovala, mi řekl, že mě má rád.

    Celá jeho výpověď na mě silně působila a dotýkala se mého nitra. Již jsem se chtěla úplně rozloučit, a tedy jsem se ho zeptala, jak mu mohu poděkovat. Jeho přání nebylo obvyklé, přesto jsem mu vyhověla.

    Poprosil mě, ať mu daruji tři druhy pohlazení. První způsob měl probíhat hravým, láskyplným a rozverným způsobem, tak jak hladím své děti. Hladila jsem jej jako svého mladšího syna. Potom mě požádal, ať mu ukážu, jak hladím svého milého. Moje dotyky obsahovaly erotický náboj, toužení, něhu i vášeň. Objímala jsem jej a dotýkala se ho jako svého partnera. Poslední žádost o hlazení mě rozplakala. Jasan mě poprosil, ať mu ukážu dotyky věnované člověku, se kterým se loučím, protože umírá, v soucitu a v bolesti ze ztráty. V tu chvíli jsem se stromu dotýkala jako svého milovaného dědečka, se kterým jsem se nemohla fyzicky rozloučit. Přesto moje doteky obsahovaly všechny emoce, které bych této bytosti chtěla vyjádřit. Plakala jsem a z mého těla vycházely steny a vzlyky.

    Strom přijímal všechny mé emoce, které se měnily a ukazovaly hloubku mé lásky všem bytostem. Po tomto poděkování jako by jasan změnil svůj názor. Sdělil mi, že již chápe, proč nosíme své masky jako herci v mnoha kulturách. Netušil, že lidé mají tolik emocí. Masky nám pomáhají, abychom s nimi mohli žít, aby skryly, kdo doopravdy jsme, a ochránily nás tak před ostatními stejně zranitelnými bytostmi. Ukázat pravou emoci se v lidském světě po dlouhou dobu nedoporučovalo, zakazovalo či trestalo, a proto jsme si zvykli ji ukrývat.

    Jasan mi poodhalil, jak své emoce musíme vyjadřovat, protože jsou naší součástí. Je potřeba sundat naše masky. Již nastala doba, kdy si to můžeme dovolit. Strom mi sdělil, že mohl uvidět, kdo jsem skrze toto emoční propojení. Ukázal mi, jak ho tato emoční pestrost rozjitřila. Umožnila jsem mu poznat, kdo je to Člověk a kdo je to Žena. Oba jsme si navzájem poděkovali za naše setkání. Oba jsme si odnesli nové poznatky o sobě i o tom druhém. Zřídkakdy mi strom pokládá otázku a vyjadřuje svou potřebu poznání lidského druhu. Jasan byl v tomto vzácnou výjimkou.