Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní
údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme/prosím, s ochranou osobních
údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Jiří Lahoda – IČO 68446624, se sídlem Štefánikovo náměstí 781/4, 46001 Liberec 1,
která provozuje webové stránky www.komunikacesestromy.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako
správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu
a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 607 045 847
nebo na e-mailu: info@komunikacesestromy.cz.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou
legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to uděleného souhlasu,
plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožním vám a budu vás podporovat uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních
údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů:
● zasílání novinek a nabídek produktů a služeb správce
Newslettery Vám zasílám na základě vašeho souhlasu, po dobu 9 let od udělení. V obou případech můžete
tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze
které stránky přicházíte. Věřím, že díky cookies vám můžu nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání
cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni
technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně
známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních
údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb
a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
doplňte podle sebe
SmartSelling a.s. (SmartEmailing)
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění
zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné
nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě
rozhodnutí Evropské komise.
Všichni mí zpracovatelé bez ohledu na sídlo jsou v souladu s GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít,
prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@komunikacesestromy.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních
údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje
zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na
doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné
údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud
jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru “omezujete”
účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při
využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady
potřebuji alespoň 60 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to
budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje od ze svého systému
i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady
po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou
vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností
kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto
podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě svého
oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete
ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v patičce každého zaslaného e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje,
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by
ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových
vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 10.8.2021 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.